Timeplan

Sportakus Trening for alle - Ål i Hallingdal

 

 

Påmelding

Om du vil melde deg på timar, ta kontakt med Stina Gunhildgard på mail eller telefon:

stina@sportakus.no eller mob: 90 13 53 57.

 

Kurs= "klyppekort"

Kursa fungerer som eit klyppekort. Du melder deg på t.d eit kurs : Spinning torsdagar = 15 gonger.

Du er då garantert plass på dette kurset i desse 15 vekene.

 

Om du ikkje kan ein gong på din "faste " time, kan du stryke deg frå din faste plass (oppmøtelista i gangen til trening) og setja deg opp på drop-in lista på ein annan time, slik at du får trent dei 15 gongene du har betalt for.

 

Du må "bruke opp" desse 15 gongene før kursslutt.

 

Kursperiodane er

Veke 3- 19 = 15 veker Vinter

Veke 20- 26 = 7 veker Vår

Veke 27- 32 = 6 veker Sommar

veke 34-49 = 15 veker Haust

 

Prøvetime

Er du heilt ny, kan du spørja om prøvetime, slik at du ser om dette er noko for deg.

 

Oppmøteliste finn du i gangen til trening. Her må du krysse deg av før du startar timen.

X = møtt

__ = kan heilt sikkert ikkje

Heile ruta svart= har ikkje sagt frå= får ikkje teke att timen. Då tel desom møtt.HeiDrop-in liste

Drop-in liste finn du i gangen til trening. Her set du deg opp om du vil ta drop-in på timane. Stina seier frå om det er fullt. Høyrer du ikkje noko, er det plass på timen.

Du kan sjølvsagt berre møte opp, utan å spørje først!

Men, det kan vera fullt! Du set deg då opp på drop-in lista i gangen til trening.

 

Klyppekort kan du få med 10 klypp. Klyppekortet er personleg og er gyldig i eitt år etter kjøpsdato.

Når du kjem på trening, får du instruktør til å klyppe i kortet.

 

Bindande påmelding pga me må ha oversikt over kor mange timar me skal setje opp - kor mange timar me skal leige gymsal og kor mange timar me treng instruktørar.

 

Om du av helsemessig årsak - plutseleg ikkje kan vera med på din faste oppsette time - kan du bytte time - eller gjera avtale der ein annan person overtek timen din.

Melder du deg på, må du betale fullt beløp for timane du har meldt deg på. Håpar de har forståing for dette.

 

Betalingsfrist = i løpet av første treningsveka i kurset. Sei frå om du vil ha giro.

Kontonr: 2320 15 90787.

Ved for sein betaling – kjem eit gebyr på 200 kr.

 

TRENING ER FERSKVARE!

Du må heile tida halde treninga ved like, for å halde på formen.

For å klare å trene jevnt- over lengre tid -er det viktig å finne noko DU syns er artig: som motiverer deg til å halde fram med trening.

 

Hugs: Du får meir energi av å trene… og hugs: «har ikkje tid», er ein dårleg unnskyldning til å ikkje trene. Det er alltid snakk om prioriteringar! Om du ikkje har tid til ut på gruppetrening - så set av fast tid og dagar heime!

 

 

" Om du ikkje set av tid til trening i dag,

må du setje av tid til sjukdom seinare"

Sitat frå forelesar på NIH,2011.

 

Start med trening i dag!

 

Diverse informasjon

Timeplan

Timeplan veke 34-49 2016

 

 

Revidert timeplan18.august 2016

 

Gymsal på Nedre- Ål skule

Måndag: Kom i gang (Spinning 30+styrke30) KL. 16:30-17:30

 

Måndag: Styrke (lette vekter, mange reps) KL: 18:00-19:00

 

 

Styrkehus

Onsdag: styrkehus Kl.19:00-20:00

Fredag: styrkehus kl 10:00-11:00

 

Mogleg me etter haustferien - veke 40 - set opp andre timar i tillegg.

 

 

 

Frå veke 41 - prøver me å få i gang:

Måndag: Speedminton-turnering oppstart vk 41 KL: 19:10-20:10

Onsdag: innebandy-turnering oppstart vk 41 KL: 19:10-20:10

Meir info seinare.