Medlemskontrakt

Sportakus Trening for alle - Ål i Hallingdal

 

Medlemskontrakt

Medlemskontrakt

 

Alle medlem må skrive under denne medlemskontrakta før du startar med treninga. Kontrakta finn du på bordet i gangen i gymsalen.

Har du skrive under kontrakta i 2013, gjeld den så lenge du er medlem hjå Sportakus.

 

Her ser du medlemskontrakta

 • Medlemmet er sjølv ansvarleg for at ho/han er helsemessig skikka til å vera med på det Sportakus tilbyr.
 • Trening skjer på eige ansvar. Sportakus fråskriv seg alt ansvar på tap av verdigjenstand og personskade som oppstår under medlemmet sitt opphald i gymsalen. T.d tap og skadar på personlege kle og eigendelar.
 • Om ein instruktør ikkje kan møte på ein time – kan timen bli utsett /ein annan instruktør køyrer ein anna time / eller de må ta drop-in på andre timar.
 • Kun innesko i treningslokala.
 • For å kunne trene hjå Sportakus – gruppetreningstimar - må ein foreldra melde deg på om du er under 18 år. Medlemskontrakta må vera signert av foreldre / foresatte over 18 år.

 

 • Det er bindande påmelding pga me må ha oversikt over kor mange timar me skal setje opp - kor mange timar me skal leige gymsal og kor mange timar me treng instruktørar.

 

 • Om du av helsemessig årsak - plutseleg ikkje kan vera med på din faste oppsette time - kan du bytte time - eller gjera avtale der ein annan person overtek timen din.
 • Melder du deg på, må du betale fullt beløp for timane du har meldt deg på. Håpar de har forståing for dette.

 

 • Betalingsfrist = i løpet av første treningsveka i kurset.

Kontonr: 2320 15 90787.

Ved for sein betaling – kjem eit gebyr på 200 kr.

 

 • Om du ikkje kan på timen du er oppsett på – sei i frå seinast dagen før. Då kan du setja deg opp på ein drop- in time utan å betale for den. OBS! Det kan vera fullt!
 • Om du ikkje seier frå at du ikkje kan på din oppsette time – så får du ikkje teke timen att – då tel det som møtt.
 •  
 • De må "bruke opp" timane de har betalt for før kursa er ferdig – og nye kurs startar. Er kurset på 15 veker – må timane brukast opp før dei 15 vekene

er ferdige.

 

 • Medlemmet har sjølv ansvar for å halde seg oppdatert på nettsida

www.sportakus.no

Her blir viktig informasjon lagt ut.

 

Namn________________________________________________________________

 

 

Adr_________________________Postnr:_______________Fødselsdato:___________

 

Mob:______________________ E-mail_________________________

 

 

 

Eg har lest, forstått og godkjent innhaldet i denne kontrakta.

Avtala gjeld så lenge eg er medlem av Sportakus.

 

 

Dato:______________Underskrift:__________________________________________

stina@sportakus.no www.sportakus.no mob: 90 13 53 57

 

Velkommen på trening!