Timane

Sportakus Trening for alle - Ål i Hallingdal

 

Timane

Sportakus tilbyr ulike gruppetimar i

gymsalen på Nedre - Ål skule

& trening i Styrkehus i Tveito

 

 

Du kan lese meir om dei ulike timane under sidene:

- styrketimar

- Kondisjon og kombitimar

- Allidrett

Velkommen på trening!

 

Velkommen på trening

i gymsalen på Nedre - Ål skule!

 

 

stina@sportakus.no Mob: 90 13 53 57 www.sportakus.no