Styrkehus

Sportakus Trening for alle - Ål i Hallingdal

 

Styrkehus i Tveito

Styrkehus i Tveito

 

Vegskildring

Køyr av RV7 - i krysset ved Vangebrua. Følg vegen opp til Bakketeigen. Køyr til du ser Skattebøl skule krysset. Følg så vegen vidare oppover mot Bakketeigen. Det er andre vegen til høgre etter Skattebøl skule krysset. Her er det eit postkassestativ med fullt av Tveitonamn...

Følg så denne vegen -Styrkehuset er hus nr 5: murhus.

Sjå bilete ved sida av.

 

Timane i styrkehuset

Timane i styrkehuset er med instruktør som viser deg øvingane - om du er ny - og ikkje har vore med før.

 

Om timane med instruktør.

Enten trenar du kva du vil - kor lenge du vil på kvar stasjon.Det er 30 øvingar å velge mellom.

 

Elles kan du følge opplegg1

1 min arbeid 20 sek pause - stasjon 1

1 min arbeid 20 sek pause -matteøving felles m/instr.

1 min arbeid 20 sek pause - stasjon 1

1 min arbeid 20 sek pause -matteøving felles m/instr.

 

pause 1 min

 

1 min arbeid 20 sek pause - stasjon 2

1 min arbeid 20 sek pause -matteøving felles m/instr.

1 min arbeid 20 sek pause - stasjon 2

1 min arbeid 20 sek pause -matteøving felles m/instr.

 

pause 1 min osv

 

Elles kan du følge opplegg2

Plukk deg ut 10 stasjonar (2 øvingar pr stasjon).

4 min pr stasjon - instruktør seier frå når du skal bytte.

1 min pause

4 min pr stasjon osv.

 

Instruktør varierar mellom andre organiserinsmåtar òg.

 

Fint for barn i styrkehuset og...

Velkommen på trening!

Velkommen på trening

i gymsalen på Nedre - Ål skule!

 

 

stina@sportakus.no Mob: 90 13 53 57 www.sportakus.no