Hjem

Sportakus Trening for alle - Ål i Hallingdal

 

stina@sportakus.no www.sportakus.no mob: 90 13 53 57

 

Nytt

 

 

Velkommen på trening

i gymsalen på Nedre - Ål skule & i styrkehus i Tveito!

 

 

stina@sportakus.no www.sportakus.no mob: 90 13 53 57

Påmelding & Betaling

Påmelding

Når du melder deg på trening hjå Sportakus,kan du melde deg på:

* Eitt eller fleire kurs

* Klyppekort 10 klypp - gyldig 1år

* Drop - in = 150 kr timen

 

Kursbolkar

*Veke 3-19 =15 veker (jan-mai)

*Veke 20-26 = 7 veker (mai-juni)

*Veke 27-32 = 6 veke(sommartr)

*veke 34-49 =15 veker(aug-des)

 

Kurs

Om du melder deg på eitt kurs, til dømes kurs veke 3-19: måndag spinning kl 20-21, så har du fast plass på denne timen desse 15 vekene.

 

Om du ikkje kan ein gong på timen "din", så stryk du deg frå oppmøtelista i gangen til trening, eller sender mail om du plutseleg ikkje kan på timen.

 

Då kan du ta att timen, ved å setje deg opp på drop-in på ein annan time i denne perioden, slik at du får trent dei 15 timane du har betalt for.

 

Så dette systemet fungerer som eit klyppekort på 15 timar, men at du melder deg fast på ein eller fleire timar i veka.

Hugs å bruke opp desse 15 timane før kursslutt.

 

Om du ikkje seier frå at du ikkje kjem på timen din, så tel det som møtt. (Pga då kan ingen andre ta plassen din, om du ikkje seier frå.)

 

Bindande påmelding

Det er bindande påmelding pga me må ha oversikt over kor mange

timar me skal setje opp - kor mange timar me skal leige gymsal og

kor mange timar me treng instruktørar.

 

Om du av helsemessig årsak - plutseleg ikkje kan vera med på din faste

oppsette time - kan du bytte time - eller gjera avtale der ein annan person

overtek timen din. Melder du deg på, må du betale fullt beløp for timane du

har meldt deg på. Håpar de har forståing for dette.

 

Sei frå

Om du ikkje kan ein gong på din faste time: VELDIG VIKTIG at de seier frå på mail til meg - eller ALLER HELST stryk deg sjølv frå din faste plass på oppmøtelista i gangen til trening-

spesielt viktig å seie frå på spinningtimane.

Då kan andre ta drop-in på din time - og du på andre sin...

 

 

Betaling

Betalingsfrist er i løpet av første treningsveka - eller etter anna avtale.

Kontonr: 2320 15 90787

 

Det vil seie 19.januar- for dei som startar i veke 3.

 

Om du vil ha giro - send mail til stina@sportakus.no.

Hugs: merk betalinga med namn på deltakar - og ikkje sambuar...

 

Velkommen til gratis prøvetime!

 

Trening på eige ansvar

 

 

All trening foregår på eige ansvar.

Sportakus kan ikkje haldast ansvarleg for eventuelle skader.

 

Velkommen på trening!

 

 

mvh

Stina Gunhildgard

dagleg leiar, Sportakus

mob: 90 13 53 57

E-mail: stina@sportakus.no

 

 

Treningstilbod veke 3-19 2015

- Sjå på sida timeplan for meir info -

 

 

 

Hjem

Spinning

-trening for alle uansett form, kjønn, alder-

Sykkelløyper frå Ål

vist på storskjerm

 

Activio pulssystem

-sjå din anonyme puls på storskjerm

Veke 2- 19 2018

publisert 5.januar 2018

 

Styrkehus - med instruktør

Måndag: Kl.18:45 -19:45

Onsdag: Kl.19:00 - 20:00

 

PRIS

20-66år

1 time i veka i 15 veker =1000kr

2 timar i veka +tren alt du vil i 15 veker = 1600kr

12-20 år & 66+

1 time i veka i 15 veker =750kr

2 timar i veka +Tren alt du vil i 15 veker = 1000kr

Velkommen på trening - gamle og nye medlem!

 

 

 

 

 

Activio pulssystem

publisert 8.januar 2015

På timane framover, vil me ha mykje meir fokus på pulsklokkene -activio pulssystem - som Sportakus har kjøpt inn enn tidlegare.

På skjerm ser du din individuelle puls medan du trenar. Då kan du lett sjå framgang på formen din. Instruktørane vil veilede deg på pulstimane. Dette systemet gjer at motivasjonen din for å halde fram med trening - blir større.

 

 

 

Sportakus på facebook

publisert 8.januar 2018

Sportakus finn du også på facebook: Sportakus - trening for alle.

Her blir viktig informasjon lagt ut, så lurt å bli venn på facebook.

 

 

Aldri for seint å starte

publisert 8.januar 2018

Hugs det er aldri for seint å starte med trening - sjølv om me er midt i kursa - går det fint an å hoppe inn.

 

 

Treningsdagbok tilbod

publisert 8.januar 2018

Frå 12.-25.februar vil det vera tilbod på treningsdagbok hjå Sportaks - 150 kr pr stk. De vil få gratis veiledning i bruka av boka - om de vil. Ved å notere ned all trening , mål, framgang og måltid - vil dette gje ekstra motivasjon til vidare trening.

 

 

 

Ingen trening

publisert 8.januar 2018

Ingen trening i:

* vinterferien

* påskeferien

* haustferien

 

Om timar blir utsett,

kan dei bli sett opp att i feriane.

 

 

 

 

Kondisjon & styrke

* 4x4 intervall: spinn eller inneb + sty

* Crossfit

* Pulsstep&buttlift /mage/rygg

* styrkehustimar

 

Styrkehus i Tveito

Styrke

* Styrke

* Mage/rygg

*Styrkehustimar

 

 

 

 

Gymsal på Nedre - Ål Skule

Kondisjon

* Spinning

*Step

*Zumba

*Pulsstep

Allidrett 5-10 år

Diverse

Kjøpt inn Activio pulssystem

Sportakus har no kjøpt inn activio pulssystem- genialt verktøy for både heilt utrente og godt trente!

Du ser din individuelle treningspuls, anonymt på skjerm bak instruktøren.

Spinningklassen følgjer ein bestemt løypeprofil, vist under klokkene (sjå biletet)

der du ser kor lenge, og når du skal vera i dei ulike treningssonene i løpet av timen.

Pulssystemet blir også brukt på andre pulstimar. Meir info på sida: spinning

 

 

Treningsdagbok til salgs

No får du kjøpt treningsdagbok hjå Sportakus. Treningsdagboka kostar 250kr. Ta kontakt om du lurar på noko på mail: stina@sportakus.no

eller mob. 90 13 53 57

 

Med denne treningsdagboka har du lagt grunnlaget for å nå personlege treningsmål. Her kan du både planlegge, loggføre og få oversikt over framgangen din. Du bestemmer kva du vil gjera og korleis du vil utføre dette. For å halde motivasjonen oppe over lang tid er det viktig at du tenkjer over kvifor du trenar, og korleis du best skal trene for å oppnå måla dine. Du må ha ein realistisk plan! Årsaka til at du ikkje lykkast med livsstilsendringane dine, kan henge saman med planen du starta med - eller hadde du ein plan? Du må føle målet du set deg som attraktivt; noko du verkeleg har lyst å få til, slik at du ikkje mistar motivasjonen undervegs. Bruk treningsdagboka aktivt – både før – under og etter trening!

 

Sportakus - video

Hallingdølen 26.januar 2012

Sportakus treningsstudio på Ål driv med innandørs sykling på lokale sykkelstigar rundt om i kommunen.

Sjå video her.