Pris

Sportakus Trening for alle - Ål i Hallingdal

 

Pris

Pris veke 3-19 2016

 

PRIS

20-66 år

10-19 år & 67 år +

3-4t fast i 15 veker

 

2500 kr

2000 kr

2t fast i 15 veker

 

2300 kr

1600 kr

1,5 tfast i 15 veker

 

1800 kr

1300 kr

1t fast i 15 veker

 

1300 kr

950 kr

Familie 15 veker

Tren alt du vil :

2 stk i same husstand = 3500 kr

3 stk i same husstand = 4500 kr

4 stk i same husstand = 5000 kr

 

 

 

 

 

 

 

Det er ingen

1/2 års -eller årskort.

 

 

 

 

Betalingsfrist

 

 

Betalingsfrist = i løpet av første treningsveka - ev.t anna avtale.

 

Kontonr: 2320 15 90787

Merk betalinga med namn på deltakar - og ikkje namnet på sambuar...

 

Ved for sein betaling =

purregebyr 200 kr

 

Klyppekort

 

Klyppekort 10 klypp

20-66 år: 1200 kr

10-19 år: 900 kr

67 år+ : 900 kr

 

Klyppekortet er gyldig i 12 mnd frå kjøpsdato,og er personleg.

 

Drop-in

 

20-66 år: 150 kr

10-19 år: 100 kr

67 år+ : 100 kr

 

Berre å møte opp utan å seie frå! MEN - det kan vera fullt, så det kan vera lurt å setja seg opp på Drop - In lista som du finn i gangen til trening, eller sende ein mail til stina@sportakus.no

 

Vil helst ikkje ha melding eller telefonar ang bytte av timar - har ikkje Drop - in lista med meg... Send gjerne MAIL...

 

Om du ikkje kan på timen du er oppsett på, kan du møte opp på andre timar slik at du får antal timar du har betalt for. Set deg gjerne sjølv opp på drop-in lista som ligg på bordet i gangen til trening.

 

Set du deg opp på drop-in lista - må du betale for timen uansett. Då tek du opp ein plass, og må derfor betale for den / tel som møtt ein gong.

 

Alle kan vera med!

Uansett om du er stor eller liten, gamal eller ung, godt trent eller utrent!

 

 

Bindande påmelding

 

Det er bindande påmelding pga me må ha oversikt over kor mange timar me skal setje opp - kor mange timar me skal leige gymsal og kor mange timar me treng instruktørar.

 

Om du av helsemessig årsak plutseleg ikkje kan vera med på din faste oppsette time, kan du bytte time - eller gjera avtale der ein anna person overtek timen din.

 

Melder du deg på, må du betale fullt beløp for timane du har meldt deg på.

Håpar de har forståing for dette.

 

Kurs info

 

Eitt kurs = 15 gonger

( Sommarkurs er på 6 og 7 veker)

Om du ikkje kan på din "faste time" - sei i frå seinast dagen før. Då kan du setja deg opp på ein drop-in time - utan å betale for den - slik at du får dei 15 gongane du har betalt for. Det kan vera fullt!

 

Om du ikkje seier frå at du ikkje kjem på din "faste time" - så får du ikkje teke att timen. Då tel det som møtt.

 

De må bruke opp timane de har betalt for før dei ulike kursa er ferdige

Dvs dei ulike kursa er ferdig i veke 19 - 26 - 32 - 49.

 

Om du har meldt deg på eitt kurs veke 3-19, = 15 veker = 15 gonger,

må du bruke opp dei 15 gongene før veke 19.

 

Alle under 18 år : Foreldre/foresatte må melde deg på.

 

 

 

 

stina@sportakus.no www.sportakus.no mob: 90 13 53 57

 

Velkommen på trening!