Allidrett 5-10 år

Sportakus Trening for alle - Ål i Hallingdal

 

Allidrett 5-10 år

Biletet over er frå tema: sykkel - der ungane kunne sykle over ulike hinder som vippeplanke, dumper, sikk-sakk...

Det vart også lagt inn ulike aktivitetar som å kaste ned kjegler etter kvar sykkelrunde m.m...ungane fekk også prøve seg i "sykkelparken" - og sjå på mange "store" gutar som hoppa og fortalde litt frå syklinga dei held på med.

Allidrett 5-10 år

Viktig info

Revidert plan for allidrett

publisert 8.april 2015

 

Pga handballen må ha idrettshallen fram til Ål cup, så må me gjera om litt på planen.

 

Revidert plan for allidrett kjem her:

Veke 15 Friidrett / innebandy sykkelparken

Veke 16 Friidrett / innebandy sykkelparken

Veke 17 Friidrett / innebandy sykkelparken

Veke 18 Friidrett / innebandy sykkelparken

Veke 19 Handball/leikar/klatring(?) Ål idrettshall

Veke 20 Handball/leikar/klatring(?) Ål idrettshall

Veke 21 Handball/leikar/klatring(?) Ål idrettshall

Veke 22 Natursti / Orientering Sykkelparken

Veke 23 Natursti / Orientering Sykkelparken

Veke 24 Natursti / Orientering Sykkelparken

Veke 25 AVSLUTNING/GRILLING Sykkelparken

 

Tema: sykling i sykkelparken med balanse og ulike hinder som vippeplanke, sikk-sakk køyring, dumper m.m

Allidrett 5 - 10 år. Denne perioden.

Frå veke 36 til no - januar 2015 - er me ei aldersblanda gruppe frå 5 - 9 år. Det er like mange jenter som gutar - ei gruppe som er artig å vera i lag med - med mange ulike personlegheitar.

 

Nokre av barna har med foreldre/besteforeldre/tanter/onklar... Nokre har ikkje med seg vaksne - men instruktørarane har telefonnr til alle foreldre - så er det noko - tek me kontakt. Så ein må ikkje ha med seg vaksne.

 

Tema for allidrett som var før jul:

* Bli kjent leikar

*Ballaktivitet

* sykkel m/ hinder & balanse

* Symjing / bading / innebandy

* Dans og songleikar

*langrenn m/båltenning som avslutning før jul - grille marsmallows...

 

Litt knall og fall høyrer med... Tema: sykkel der tre gutar har fått ein ball i jakka si.

Jentene skal finne ut kven av gutane som har ball, - medan dei syklar rundt...

Mindre sysken vil også gjerne vera med på allidrett... Tema: sykkel med ballkast på kjegle etter kvar

sykkelrunde. Jentene mot gutane...

Informasjon om allidrett

 

Påmelding

Om du vil melde deg på timar,

ta kontakt med Stina Gunhildgard på mail eller telefon:

stina@sportakus.no eller

mob: 90 13 53 57

 

Treningstid

Torsdag kl 17.30-18.30. oppmøte er på ulike plassar. Sjå eigen plan.

 

 

Prøvetime

Er du heilt ny, kan du spørja om prøvetime, slik at du ser om dette er noko for deg.

 

 

Bindande påmelding. Det er bindande påmelding for eit halvt år eller eitt år.

 

Medlemskontrakt Alle foreldre må skrive under ei medlemskontrakt før barnet startar på allidrett.

 

Kursperiodane er

Veke 36- 49 & veke 3-7 = 1/2 år= 19 veker = 750 kr

veke 3- 25 = 1/2 år= 18 veker =750 kr

 

Betalingsfrist = i løpet av første treningsveka i kurset. Sei frå om du vil ha giro.

Kontonr: 2320 15 90787.

Ved for sein betaling – kjem eit gebyr på 200 kr.

 

 

 

*Ta kontakt om du lurar på noko!

*Om det er ledige plassar - går det fint an å starte midt i året - eller midt i eit kurs.

 

Velkommen på allidrett!

 

 

Prøve ut litt utstyr...

2015

VEKE

Kva

oppmøte

3

Alpint /Telemark (aking)

Svarteberg

4

Alpint /Telemark (aking)

Svarteberg

5

Alpint /Telemark (aking)

Svarteberg

6

Alpint /Telemark (aking)

Svarteberg

7

Aking

Sykkelparken

8

Aking

Sykkelparken

9

VINTERFERIE

 

10

Langrenn / skileik

Bråta

11

Langrenn / skileik

Bråta

12

Hinderløype

Sykkelparken

13

Hinderløype

Sykkelparken

14

PÅSKEFERIE

 

15

Friidrett / innebandy

Sykkelparken

16

Friidrett / innebandy

Sykkelparken

17

Friidrett / innebandy

Sykkelparken

18

Friidrett / innebandy

Sykkelparken

19

handball/ leikar / klatring ?

Ål idrettshall

20

handball/ leikar / klatring ?

Ål idrettshall

21

handball/ leikar / klatring ?

Ål idrettshall

22

Natursti / orientering

Sykkelparken

23

Natursti / orientering

Sykkelparken

24

Natursti / orientering

Sykkelparken

25

Avslutning / grilling

Sykkelparken

Velkommen

på allidrett 5-10 år!

 

 

 

 

Påmelding

Om du vil melde deg på timar, ta kontakt med Stina Gunhildgard på mail eller telefon:

stina@sportakus.no eller

mob: 90 13 53 57

 

Treningstid

Onsdag kl 17.00-18.00 i gymsalen på Nedre - Ål sule

 

Kursperiodane er

Veke 3- 20 = 16 veker Vinter

veke 26 sommardrill + leik /aktivitet

veke 27 sommardrill + leik /aktivitet

veke 34-49 = 15 veker Haust

 

Prøvetime

Er du heilt ny, kan du spørja om prøvetime, slik at du ser om dette er noko for deg.

 

Oppmøteliste finn du i gangen til trening. Her kryssar instruktør deg av, om du ikkje gjer det sjølv.

 

Bindande påmelding pga me må vite kven som skal vera med på dei ulike programma.

 

Moderne drill er ein "lagidrett" der alle er avhengig av alle på forestilling - slik at programma ser bra ut.

 

Om du ikkje vil vera med på framsyning /oppvisningar, så sei frå. Du kan vera med for det! Då er det veldig greit å vite om på forhand, slik at me tek hensyn til det når me lagar programma.

 

 

Betalingsfrist = i løpet av første treningsveka i kurset. Sei frå om du vil ha giro.

Kontonr: 2320 15 90787.

Ved for sein betaling – kjem eit gebyr på 200 kr.

 

stina@sportakus.no www.sportakus.no mob: 90 13 53 57

 

Velkommen på trening!